Žɳƽ̨

BS-791 演讲麦克?/h1>

Žɳƽ̨
* 型舞台演出、演讲、朗诵等场合下扩声使用。可以准?br /> * 传播理想的声音,并能摒除杂音及反馈?
* 采用双音头拾音设计,具有高灵敏度、高保真?
* 音头前部采用多角度结构,性能超群、音质丰富、高而明亮、低嗓音、失真小等优点?
* 采用新型拆卸结构,可以方便运输,使用灵活,结构可靠?

Žɳƽ̨
换能方式.............背极式电容传声器
指向?...............心型向?
频率响应.............30Hz-18000Hz
灵敏?...............-36dB±2 dB? dB=1V/Pa 1KHz?
输入阻抗.............?00Ω
最大声压级..........134 dB?KHz谐波失真?% T.H.D?
信噪?...............76 dB?KHz at 1Pa?
供电电源.............幻象48V
尺寸...................Φ255mm X 2010mm

Žɳjs5988com
Žɳƽ̨
Žɳƽ̨